Darijo Mijolovic, Geschäftsführer, Gummiwerk KRAIBURG

Нов управител в Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. КG

Д-р Дарийо Мийолович поема управлението към 01 март 2021 г.

Към 01 март 2021г. д-р Дарийо Мийолович ще ръководи Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG във Валдкрайбург, Германия както и дъщерните предприятия в България и Русия. Става приемник на длъжността на Хелмут Езефелд, който формира в решаваща степен облика на предприятието и успешно го ръководи от 2006г. Сега Езефелд напуска работа, като заслужено се оттегля в пенсия.
Мийолович притежава обширни познания за химическата и еластомерна промишленост, както и дългогодишен опит в областта на мениджърските и управленчески задачи. През 1998г. завършва химия в Университета Регенсбург, където 2001г. получава докторска степен.

След завършването си Мийолович постъпва на работа в BASF, в централния офис в Лудвигсхафен и повече от единадесет години непрекъснато разширява в дейността си познанията си по химия на полимерите. Първо работи като Ръководител лаборатория за изследване на полимерите, а след това като Ръководител проект за Бизнес развитие на междинни продукти на химическия концерн. От 2010г. е Директор развойна дейност, ръководи развойната дейност за Дирекция Химически продукти за производство на хартия в Европа.

След професионалната си кариера в BASF Мийолович преминава на работа в KRAIBURG TPE GmbH & Co. KG във Валдкрайбург, член на групата предприятия КРАЙБУРГ и производител на термопластични еластомери. Като Директор НИРД отговаря за цялата изследователската и развойна дейност, както и за иновационния мениджмънт. От 2017г. допълнително му е делегирана цялостната отговорност за мениджмънт на качеството, енергийния мениджмънт и мениджмънта на околната среда. В определяща степен допринася за новото структуриране и организация на вътрешни процеси по света, като му е възложено да създаде управление на устойчивото развитие за предприятието, действащо в международен мащаб. През изминалите седем години дипломираният химик събира всеобхватен опит в бранша на еластомерите. При извършваната смяна в рамките на групата предприятия КРАЙБУРГ сега ще ръководи Гумиверк Крайбург към 01 март 2021г.

За Гумиверк КРАЙБУРГ

Фирмата Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG е член на групата предприятия КРАЙБУРГ и във Валдкрайбург има назначени понастоящем около 400 служители и близо 80 служители в производствената база Нови Искър в България, тя е представена в Русия с Бюро Продажби в Оренбург. Гумиверк КРАЙБУРГ е един от водещите производители в сектор „Каучукови и силиконови смеси” и от повече от 70 години разработва и произвежда индивидуални решения за потребностите на клиенти и пазари. Каучуковите и силиконови смеси на КРАЙБУРГ намират приложение в автомобилния бранш, машиностроенето, нефтената и газовата промишленост, производството на валове и при много други производители на гумени формовани детайли.

Контакт:

Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG
Teplitzer Str. 20
84478 Waldkraiburg
Deutschland
E-Mail: info@kraiburg-rubber-compounds.com
www.kraiburg-rubber-compounds.com
Tel.: +49 8638 61-0

Съобщение за пресата

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments