Gummiwerk KRAIBURG

#Gipfeltreffen 2018

КРАЙБУРГ продължава да се фокусира върху последните пазарни тенденции и специалните изисквания на клиентите.

Днес, каучукът е продукт от първа необходимост с най-разнообразни приложения, и в обозримо бъдеще това няма да се промени. Цифровизацията, новите технологии, постоянно нарастващите изисквания, и динамичните пазари поставят традиционните бизнес модели под въпрос и изискват висока степен на иновативност и гъвкавост. Затова специален приоритет за КРАЙБУРГ е постоянното разработване на нови продукти.

“В КРАЙБУРГ ние винаги се стремим да останем отворени и любопитни и постоянно да разширяваме своя хоризонт. Причината за това е, че знаем: Не става въпрос за смес, приложение или технология. Става въпрос за персонализирани решения за индивидуални изисквания“, казва Управляващия директор Хелмут Езефелд.

КРАЙБУРГ постоянно се стреми да определя нови стандарти по отношение на технология, качество, производство, доставки и клиентски услуги. Като водещ европейски производител на каучукови смеси, дружеството не само разширява своя обхват от каучукови и силиконови смеси, но и разработва нови иновативни продукти.

КРАЙБУРГ разширява своето продуктово портфолио

Решения от перфлуороеластомер

За да изпълни нарастващите изисквания за химична и топлинна устойчивост, КРАЙБУРГ разширява своето продуктово портфолио, така че да включва смеси, базирани на перфлуороеластомер (FFKM). Този високо-технологичен материал е подходящ за разнообразни приложения. Материалите от това продуктово семейство започват там, където другите еластомери достигат до своя лимит. Те се използват във вакуумните технологии, както и в химическата промишленост, машиностроенето и полупроводниковата промишленост. Използват се също в петролния и газовия сектор.

Оптималната комбинация 

Връзка между влакна и каучук

В тази специфична област, предварителното третиране на влакната създава оптимална връзка между тъканта и каучука. Ние предлагаме полимери NR, NBR и EPDM като базов материал за широк обхват от приложения. Обичайна употреба на тези смеси, например, са маркучите. Маркучи от усилен с влакна каучук имат по-висока устойчивост на налягане – също в условия на вакуум – следователно са по-малко склонни на деформации, което, в значителна степен, подобрява динамичните характеристики. Такива смеси се използват и за производството мембрани, като влакната формират основната част (скелета) на мембраната, а каучука осигурява уплътняващият ефект.

Усъвършенствано разработване на каучуковите смеси

Почистване на замърсени пресформи за вулканизация

Почистващите смеси са важни за производителите на съвременни еластомерни компоненти, спомагателни материали, особено при производството на цветни изделия. Натрупванията или образуването на нагар имат особено негативно влияние върху производителността, брака, експлоатационният живот на изделието, времето, необходимо за преминаването от един цвят към друг.

Ефективната смес е от съществено значение за оптимална ефективност на процеса. Еластомерът или комбинация от еластомери, използвани в почистващите смеси на КРАЙБУРГ, са разработени спрямо всяко конкретно приложение. От леене под налягане до пресоване и трансферно леене – КРАЙБУРГ има индивидуалното решение за постигане на максимални резултати с минимален разход на време.

По-леки, по-тихи, по-добри – и по-икономични

Директна интеграция на каучука във влакнести композитни материали и метални компоненти

КРАЙБУРГ разработи KRAIBON® за секторът, занимаващ се с олекотени материали и конструкции. Той представлява невулканизирани каучукови листи, които могат да бъдат вложени, на даден етап, от вече съществуващ производствен процес: KRAIBON® може да бъде преработен чрез т.н. „prepreg” процес (влакна, които са предварително импрегнирана със смола), като се прилепя добре към FRP (FRC, GFRP, SMC и т.н.), а също и към метал по време на процеса на омрежване.

Гумиверк КРАЙБУРГ ГмбХ и Ко. КГ, част от групата КРАЙБУРГ, е производител на каучукови смеси от 1947 г. Понастоящем дружеството предлага смеси, които са базирани на практически всички видове еластомери, включително силикон и флуороеластомери за практически всички технологии за преработка на каучук. Смесите на КРАЙБУРГ се използват в автомобилния сектор, при производството на машини, добив и преработка на петрол и газ, производство на гумирани валяци и от множество производители на вулканизирани изделия.

На Немската каучукова конференция, 2018 г. в НЮРНБЕРГ, КРАЙБУРГ ще представи своите продукти в зала 12, щанд 301

Press Release for German Rubber Conference