КАУЧУКОВИ смеси. Силиконови смеси.

Като водещ доставчик на решения, фокусиран към Европа, ние разработваме, произвеждаме и продаваме технически каучукови смеси.

Като креативен и иновативен партньор, ние предлагаме на клиентите най-добро качество на продуктите и процесите, както и отлично обслужване за техния устойчив успех. Тясното сътрудничество с нашите клиенти и партньори винаги е било част от нашата фирмена култура.

Със своите новаторски решения в областта на производството на смеси, КРАЙБУРГ е водещият специалист за разработването и производството на каучукови и силиконови смеси, които отговарят на най-високите изисквания.

НОВИНИ

ВАШИЯТ ПЪТ ДО НАС

Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG

Teplitzer Straße 20, 84478 Waldkraiburg
Phone: +49 (0) 8638 610
Fax: +49 (0) 8638 61310

Web: https://www.kraiburg-rubber-compounds.com
E-mail: info@kraiburg-rubber-compounds.com

КРАЙБУРГ БЪЛГАРИЯ ЕООД

ул. Кременица 30, гр. Нови Искър 1280, БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 (2) 8921900
Факс: +359 (2) 8921907

Web: https://www.kraiburg-rubber-compounds.com
E-mail: