Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG

Каучукови и силиконови смеси за използване в автомобилната промишленост, в машиностроенето, производството на нефт и газ и много други.

Като водещ доставчик на решения, фокусиран към Европа, ние разработваме, произвеждаме и продаваме технически каучукови смеси с отлично качество от 1947 г. насам.

Ние предлагаме най-голямото разнообразие на смеси от всички европейски производители на смеси. Каучуковите смеси намират приложение като полуфабрикати в най-различни области на приложение, като напр. в автомобилната промишленост, машиностроенето, хранително-вкусовата промишленост, нефто- и газодобивната промишленост, производството на валове и при много други производители на гумени формовани детайли.Нашата цел е оптимално взаимодействие между рецептура, суровини и потребностите на клиентите ни.

Изискванията към готовата част с оглед на химическите или физически стандарти са също толкова важни, както и методът на обработка.Независимо дали става въпрос за инжектиране, екструдиране или пресоване – сместа се оптимизира индивидуално спрямо всички фактори. Базата за тези висококачествени смеси са всички обичайни типове еластомери като NR, EPDM, NBR или CM, както и флуорни и силиконови еластомери.

Факти и цифри

Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG

Седалище: Валдкрайбург/ Горна Бавария
Продукти: Каучукови смеси, силиконови смеси
Пазари: Европа, Америка, Азия, Африка

Партньори: 
KRAIBURG Rubber (Suzhou) Co., Ltd., China
KRAIBURG Korea Co. Ltd., Korea
OOO Крайбург, Оренбург, Русия

На площ от над 10 000 кв.м. разполагаме със следния капацитет:

 • 5 смесителни линии (3 черни/  2 светли)
 • Стрейнирани и нестрейнирани смеси
 • Напълно интегриран производствен процес
 • Цветни и светли смеси
 • Технология за стрейниране
 • Топло захранван екструдер (широчина до 1400 mm и дебелина прибл. 8 – 10 mm)

Нашата система за управление е сертифицирана съгласно следните стандарти

 • ISO 9001:2015 (система за управление на качеството)
 • ISO 14001:2015(система за управление на околната среда)
 • ISO 50001:2011 (система за енергийно управление)

Крайбург България ЕООД

КРАЙБУРГ технически каучукови смеси от 10 години до днес

КРАЙБУРГ България е основано през 2001 г. като дъщерно предприятие на австрийското дъщерно дружество КРАЙБУРГ Аустрия, насочено към материали за възстановяване протектора на гумите.

 

След дългогодишен опит в тази област българското дъщерно предприятие беше преструктурирано през 2007 г. и започна производството на технически каучукови смеси.Фокусът на производствената база е в България, Румъния, Турция, Унгария и Гърция. Реализират се проекти и в Германия, Австрия или Близкия Изток.Качеството на нашите продукти играе много важна роля в ежедневната ни работа, затова от самото начало въведохме системата за качество ISO 9001.Нашият актуален сертификат ISO 9001:2015 можете да видите тук.

Факти и цифри

КРАЙБУРГ България ЕООД // производствена база

Седалище: Нови Искър / България
Продукти: Каучукови смеси
Пазари: Източна Европа, Азия

На производствена площ от над 2 000 кв.м. разполагаме със следния капацитет:

 • 2 смесителни линии
 • Стрейнирани и нестрейнирани смеси
 • 1 каландрова линия + стрейнер
 • 1 екструдерна линия (със стрейнерна глава)
 • Интегриран производствен процес
 • Технология за стрейниране

Нашата история.

Традиция и съвременност от 70 години.

Фирмата Гумиверк КРАЙБУРГ стартира на 22.10.1947 г. Тогава Фридрих Шмидт е започнал производството на каучукови смеси в Крайбург-Харт с много оскъдни средства и в трудни условия. Колкото и скромно да се е развивал заводът за каучукови изделия в началото, той със сигурност е бил важна опора за положителното развитие на бъдещия концерн КРАЙБУРГ. Неуморната работа и постоянната воля за успех на синовете Петер и Фритц А. Шмидт увеличавали продажбите и производството от година на година.Повече информация за историята и важните събития в семейството на КРАЙБУРГ ще намерите на интернет страницата на холдинг.

Geschichte von Gummiwerk

Стратегия. Цели.

Перспективност чрез устойчиво развитие.

Нашата задача е да използваме максимално щадящо и внимателно природните ресурси за нашите производствени процеси, продукти и услуги. Устойчивото развитие е залегнало в бизнес процесите на КРАЙБУРГ и целта ни е непрекъснато да намаляваме потреблението на суровини чрез оптимизация на процесите. Ние следваме този принцип също така при преструктурирането и модернизацията на сградите, машинния парк, както и при производството на продукти и тяхното преработване от клиентите ни. КРАЙБУРГ осъзнава непрекъснато своята фирмена и социална отговорност спрямо своите служители, клиенти и делови партньори, както и спрямо обществото.

Екология

Икономика

Социални въпроси

Съответствие. Спазване на регулациите.

Кодекс за поведение, който се отнася за всички предприятия от групата КРАЙБУРГ.

 Служителите на КРАЙБУРГ Холдинг общуват ежедневно с делови партньори, клиенти, институции и др. Поведението на всички служители трябва да се характеризира винаги с възможно най-голяма почтеност. Затова всички служители са задължени да спазват както общите правила за съвместно съществуване между хората, така и разпоредбите на действащите в различните страни закони.КРАЙБУРГ установи кодекс за поведение, който се отнася за всички предприятия в групата.Включените в правилата примери трябва да засилят чувството за отговорност на всички служители, да ги информират за вида и обема на тази отговорност и да им помогнат при работата с нея в работното ежедневие.Въпросът за съответствието (спазване на регулациите) има ключов приоритет във всички предприятия на КРАЙБУРГ Холдинг. Управлението на групата КРАЙБУРГ насърчава изрично всички служители, делови партньори, клиенти и трети лица да се свържат в съответните случаи или директно с управлението, или с правния отдел.