Каучукови смеси. Силиконови смеси.

Точни решения за Вашите приложения

„Като лидер в иновациите, КРАЙБУРГ е надежден световен партньор със системни решения за еластомерни приложения“.

Каучукът е неразделна част от всяка част на ежедневието. Техническият прогрес и индустриализацията са възможни благодарение на гумата, като тя е позволила почти революционно развитие на други сфери в съвременното ежедневие.

Днес, както и в бъдеще, гумата предлага незаменимо решение за ежедневието. Затова Гумиверк КРАЙБУРГ отдава голямо значение на постоянното разработване на нови каучукови материали. Целта е да се отговори на постоянно растящите и променящи се изисквания на пазарите с креативност и доказано техническо ноухау. Гумиверк КРАЙБУРГ произвежда от повече от 70 години висококачествени каучукови смеси, индивидуално и по поръчка за изискванията на клиента, за всички възможни приложения и продукти.

За приложенията, при които смесите не се излагат на агресивни среди или висока температура, могат да се използват стандартните типове каучук като EPDM, SBR, NBR и NR. Те имат добри физични свойства и могат да се обработват много лесно.

В съвременната промишленост се работи все повече при екстремни условия. В тези случаи висококачествените еластомери като FKM, FFKM, HNBR и VMQ са първият и най-добрият избор.

От работното колело на помпа, например, до O-пръстените, от статора до мембраните – благодарение на големия брой регулиращи винтове и голямата възможност за намеса върху сместа, могат да се разработят най-различни области на приложение и изисквания.

Силиконови смеси: максимално качество за най-високи изисквания

От повече от 35 години Гумиверк КРАЙБУРГ произвежда смеси от силикон с високи изисквания. Производството се различава по няколко аспекта от производството на стандартните каучукови смеси.

Производството е организирано отделно на черно и цветно смесване на каучуковите смеси, за да се изключи замърсяване. Програмата за смесване предлага черни, както и цветни смеси с твърдост от 30 до 90 по Шор. При запитваме можем да доставим смеси с твърдост под 40 по Шор. Валът, върху който силиконовите пластицирани заготовки се оформят отначало като листи, а след това се смесват с химикали и, по желание на клиента, с боя, се поддържа чрез силно охлаждане до под 40° С. Така се изключва залепване на материала. Производството на силиконовата смес отнема значително повече време отколкото на каучуковата смес. Като структурообразувател за по-късна вулканизация към силиконовите смеси се добавят пероксиди. Като цяло, силиконовите смеси се търсят за множество приложения и търсенето непрекъснато се увеличава.

Извършват се доставки за пазарни сегменти, чиито продукти трябва да издържат на висока температура или извънредни условия – както често става в автомобилната и хранително-вкусовата промишленост. В сътрудничество с нашите експерти на КРАЙБУРГ се разработват оптимални и индивидуални за всеки клиент смеси.

Преглед на наличните ни полимери

Естествен каучук ( Natural rubber)

Предимства

 • Температурен диапазон на експлоатация (във въздух) : -50 °C / +70 °C
 • Твърдост 25 Shore A-70 Shore-D
 • Много добри динамични характеристики
 • Висока якост, относителна деформация, еластичност на отскокДобра устойчивост на вода, алкохоли, гликоли, разредени слаби киселини и алкални разтвори

Област на приложение

Транспортни ленти, гъвкави съединения, двигателни тампони, лагери за мостове, O-пръстени, уплътнения и буфери.

Бутадиенстиренов каучук (Styrene-butadiene rubber)

Предимства

 • Температурен диапазон на експлоатация (във въздух) : -45 °C / +90 °C
 • Твърдост 20 Shore A-70 Shore-D
 • Подобни, на естественият каучук, физико-механични свойства, устойчивост на стареене и топлина
 • Много добра износоустойчивост
 • Химична устойчивост, подобна на естествения каучук

Област на приложение

Този еластомер намира приложение основно в производството на автомобилни гуми; също за ходила на обувки, ръкави за кабели, уплътнения, маркучи, покрития на ролки, транспортни ленти, подови покрития.

Етилен-пропилен-диенов каучук (Ethylene-propylene-diene rubber )

Предимства

 • Температурен диапазон на експлоатация ( във въздух) : -50 °C / +130 °C
 • Твърдост 20-95 Shore-A
 • Отлична озоноустойчивост, устойчивост на стареене и атмосферни влияния
 • Ниска остатъчна деформация, дори и при високи температури
 • Много добра устойчивост на гореща вода, водна пара, киселини, алкални разтвори и  хидравлични течности „Вода-гликол“

Област на приложение

Уплътнения за врати и прозорци, маркучи за перални машини, фитинги за вода и миялни машини, кабелни изолации и обвивки, приложим за изделия в контакт с питейна вода, уплътнения и др.

Бутил каучук ( Butyl rubber)

Предимства

 • Температурен диапазон на експлоатация (във въздух): -60 °C / +130 °C
 • Твърдост 30-80 Shore-A
 • Много висока газонепроницаемост
 • Добра озоноустойчивост, устойчивост на стареене и атмосферни влияния
 • Добра устойчивост на гореща вода, киселини, алкални разтвори и полярни разтворители

Област на приложение

Използва се за маркучи за въздух, вътрешният слой на автомобилните гуми, медицински тапи и пипети, мембрани, гумирани тъкани, маркучи за пари и химикали, предпазни ръкавици и др.

Хлоропренов каучук ( Chloroprene rubber)

Предимства

 • Температурен диапазон на експлоатация (във въздух) : -40 °C / +100 °C
 • Твърдост 20-90 Shore-A
 • Висока пожароустойчивост
 • Добра озоноустойчивост, устойчивост на стареене и атмосферни влияния
 • Добра устойчивост на парафинови масла и греси, хладилни агенти, като амоняк и др.
 • Добри физико-механични свойства, добри еластични свойства

Област на приложение

Транспортни ленти, уплътнения, маркучи, въздушни възглавници, покрития на валяци, пера за чистачки, накладки, кабелни ръкави и  гумирани тъкани.

Хлорсулфониран пориетилен (Chlorosulfonated polyethylene)

Предимства

 • Температурен диапазон на експлоатация (във въздух) : -30 °C / +120 °C
 • Твърдост 45-95 Shore A
 • Много добра озоноустойчивост, устойчивост на стареене, и атмосферни влияния
 • От добра до много добра устойчивост на оксидиращи вещества, органични и неорганични киселини и основи
 • Добра пожароустойчивост

Област на приложение

Kaбелни ръкави, накладки, уплътнения, мембрани, подови покрития, покривни изолации, гумирани тъкани.

Хлориран полиетилен ( Chlorinated polyethylene)

Предимства

 • Температурен диапазон на експлоатация (във въздух): -30 °C / +130 °C
 • Твърдост 60-95 Shore-A
 • Добра озоноустойчивост, устойчивост на стареене и атмосферни влияния
 • Добра стабилност на цвета
 • Средна устойчивост на масла и пожароустойчивост, подобни на CR

Област на приложение

За производството на пожаро- и масло-устойчиви кабелни ръкави, също и за производството на маркучи.

Епихлорхидрин каучук ( Epichlorhydrin rubber)

Предимства

 • Температурен диапазон на експлоатация (във въздух) : -45 °C / +130 °C
 • Твърдост 40-90 Shore-A
 • Отлична озоноустойчивост
 • Много висока газонепроницаемост
 • Добра устойчивост на минерални масла, греси и алифатни въглеводороди

Област на приложение

Уплътнители, мембрани, покрития на маркучи и валяци. Основно се използва в приложения, изискващи добра устойчивост на минерални масла и висока температура, в комбинация с висока газонепроницаемост или добра студоустойчивост.

Бутадиенакрило-нитрилов каучук ( Nitrile rubber )

Предимства

 • Температурен диапазон на експлоатация (във въздух): -30 °C / +110 °C
 • Твърдост 20 Shore A-75 Shore-D
 • Много добра износоустойчивост
 • Висока якост (в зависимост от пълнителя), подобно на естественият каучук
 • Добра устойчивост на масла и горива

Област на приложение

Устойчиви на масла и горива уплътнители, мембрани, маркучи, транспортни ленти, гумено-метални връзки, изделия от пластмаса и каучук и накладки. 

Хидрогениран бутадиенакрило-нитрилов каучук (Hydrogenated nitrile butadiene rubber)

Предимства

 • Температурен диапазон на експлоатация (във въздух): -30 °C / +150 °C
 • Твърдост 50-95 Shore-A
 • Устойчив на минерални масла, горива и оксидиращи среди
 • Много добра озоноустойчивост, устойчивост на стареене и атмосферни влияния (особено напълно наситените видове HNBR)
 • Висока топлоустойчивост
 • Много добра устойчивост на абразия

Област на приложение

Различни видове изделия, подложени на статични ли динамични натоварвания, в комбинация с абразия и излагане на топлина и различни среди, маркучи и ленти, индустриални уплътнения в нефтопреработвателната промишленост, както и за валяци в производството на стомана и хартия.

Полиуретанов каучук (Polyurethane rubbers)

Предимства

 • Температурен диапазон на експлоатация (във въздух) : -40 °C / +120 °C
 • Твърдост 55-95 Shore-A
 • High tear resistance, good wear behaviour and abrasion resistance
 • Високо съпротивление на раздиране, добра износоустойчивост
 • Добра устойчивост на минерални масла и греси
 • Добра озоноустойчивост, устойчивост на стареене и атмосферни влияния

Област на приложение

Уплътнения, скрепери, зъби на зъбни колела и други износоустойчиви елементи, плътни гуми и валяци, покрития за валяци, висококачествени спортни ходила, др. 

Акрилатен каучук ( Polyacrylate rubber)

Предимства

 • Температурен диапазон на експлоатация (във въздух) : -40 °C / +150 °C
 • Твърдост 50-90 Shore-A
 • Висока устойчивост на минерални маса, добавки и смазочни материали
 • Много добра озоноустойчивост, устойчивост на стареене и атмосферни влияния
 • Ниска остатъчна деформация

Област на приложение

Основно се използва в автомобилната промишленост, за гарнитури на двигатели, маслени и турбо маркучи.

Етиленакрилатен каучук ( Ethylene-acrylate rubbers)

Предимства 

 • Температурен диапазон на експлоатация (във въздух) : -40 °C / +150 °C
 • Твърдост 50-90 Shore-A
 • Много добра устойчивост на масла
 • Лесно може да се стане трудногорим 
 • Добри поглъщащи свойства
 • Много добра озоноустойчивост, устойчивост на стареене и атмосферни влияния

Област на приложение

AEM се използва основно за производството на маслоустойчиви смеси и такива за производството на кабелни изолации. Използва се също за производството на буфери, виброабсорбери и пожароустойчиви кабели (не съдържащи и отделящи халогени и други агресивни вещества).

Винилацетатен каучук ( Vinyl acetate rubber)

Предимства

 • Температурен диапазон на експлоатация (във въздух): -40 °C / +160 °
 • Твърдост 60-90 Shore-A
 • Висока топлоустойчивост
 • Добра устойчивост на вода, глицерин, етилен гликол
 • Много добра озоноустойчивост, устойчивост на стареене и атмосферни влияния

Област на приложение

EVM се използва за производството на пожароустойчиви, топлоустойчиви и устойчиви на атмосферни влияния изделия. Типични за този каучук приложения са кабелни ръкави, маркучи, подови покрития, гумирани тъкани, уплътнения и профили за автомобилната промишленост и строителството.

Флуор каучук (Fluoro-rubber )

Предимства

 • Температурен диапазон на експлоатация (във въздух): -30 °C / +220 °C
 • Твърдост 50-90 Shore-A
 • Very good temperature resistanceМного добра устойчивост на високи температури
 • Висока химическа устойчивост ( неорганични съединения, масла, греси, и неполярни среди)
 • Excellent resistance to ozone, ageing and weatherОтлична озоноустойчивост, устойчивост на
 •  стареене и атмосферни влияния
 • Висока газонепроницаемост

Област на приложение

Уплътнения, нефтодобивната и нефтопреработвателната промишленост: сондиране, хидравлика, валяци, горивопреносни линии, покрития и компенсатори за скрубери за димни газове.

Силиконов каучук ( Silicone rubber) 

Предимства

 • Температурен диапазон на експлоатация (във въздух): -50 °C / +220 °C
 • Твърдост 20-90 Shore-A
 • Много добра озоноустойчивост, устойчивост на стареене и атмосферни влияния
 • Висока топлоустойчивост
 • Устойчив на масла (не ароматни), разредени киселини и алкални разтвори, алкохоли и кетони.

 Област на приложение

FПодходящ за контакт с храни: например клапани и вентили в хранително-вкусовата промишленост, уплътнители за кафе машини, транспортни маркучи и др.

За изделия, подложени на динамични натоварвания: вибро-абсорбери, мембрани и др.

Специални приложения: биберони за бебешки шишета, валяци и др

Флуор силикон ( Fluoro-silicone)

Предимства

 • Температурен диапазон на експлоатация (във въздух): -65 °C / +200 °C
 • Твърдост 40-80 Shore-A
 • Много добра топлоустойчивост
 • Много добра студоустойчивост
 • Отлична озоноустойчивост, устойчивост на стареене и атмосферни влияния
 • Добра устойчивост на масла и хидравлични течности

Област на приложение

Специални уплътнения, за контакт с горива, към които има изискване за отлични качества при ниски температури, за автомобилната промишленост и аеронавтиката.

Перфлуор каучук ( Perfluoro-rubber )

Предимства

 • Температурен диапазон на експлоатация (във въздух): -5 °C / +320 °C
 • Твърдост 75-85 Shore-A
 • Висока устойчивост на агресивни среди, както и на полярни и неполярни такива
 • Подходящ при статични и динамични натоварвания

Област на приложение

Идеални за уплътнители с високи изисквания, когато клиентът се нуждае от висококачествени изделия, като О-пръстени. Уникалните свойства на този материал, използван за уплътнители, водят до понижаване на разходите за поддръжка и повишаване на сигурността. Само уплътнители, изработени от Перфлуор еластомер, постигат практически универсална устойчивост на PTFE (Политетрафлуоретилен), без загуба на уплътняващите свойства, еластичност и устойчивост на пълзене.

 YOU HAVE NOT FOUND THE ‘RIGHT’ PRODUCT YET?

Do you have specific questions about our mixtures or do you need advice and assistance?

Send us a short message via the inquiry form or by e-mail, we will be happy to take care of your request.

Or just give us a call +49 8638 61 – 0.

Пазарите на Крайбург

Смесите на КРАЙБУРГ могат да бъдат намерени в различни браншове и на различни пазари.

Като водещ доставчик на решения, фокусиран към Европа, ние разработваме, произвеждаме и продаваме технически каучукови смеси. Като креативен и иновативен партньор, ние предлагаме на клиентите най-добро качество на продуктите и процесите, както и отлично обслужване за техния дългосрочен успех. Тясното сътрудничество с нашите клиенти и партньори винаги е било част от нашата фирмена култура.

Със своите новаторски решения в областта на производството на смеси, КРАЙБУРГ е водещият специалист за разработването и производството на каучукови и силиконови смеси, които отговарят на най-високите изисквания. Близостта до клиента, ноу хауто на нашите специалисти и голямата компетентност относно материалите са неразделна част на обширното ни портфолио.

Нашите КРАЙБУРГ смеси се преработват като полуфабрикати за най-различни крайни продукти: от защита от летящи топки на спортни площадки през уплътнения и вибрационни сита чак до уплътнения на зъбни колела. КРАЙБУРГ разработва и произвежда индивидуални и строго специфични за клиента смеси, отговарящи на най-високи изисквания.

ПРАВИЛНАТА ФОРМА ЗА ДОСТАВКА

За Вашия икономичен производствен процес. За вашия успех.

Calender rolled sheets
Kneaded sheets
Calender sheets
Endless feeding strip
Extruded feeding strip
Tear-off ffeeding strips